Okmányirodai ügyintézés

Okmányirodai ügyintézés gyorsan, kedvezõ áron!
 

Cégünk közel 10 éves tapasztalattal rendelkezik  jármû igazgatási eljárások ügyintézésében.
Rugalmasan kezelve vállalunk teljeskörû okmányirodai ügyintézést,  figyelembe véve a hatályos jogszabályokat:

 • gépjármű tulajdonjog átírás
 • opciós jog bejegyzése és törlése
 • forgalomból történő ideiglenes kivonás (6 hónap időtartamra)
 • ismételt forgalomba heyezés
 • forgalmi engedély cseréje vagy pótlása
 • hatósági jelzések cseréje vagy pótlása
 • forgalomból történő végleges kivonás

További szolgáltatásaink a gépjármû ügyintézés mellett:

 • eredetiségvizsgálat,
 • banki állapotfelvétel hitel felvétel esetén,
 • állapotfelmérés,
 • autószervíz,
 • mûszaki vizsgáztatás,
 • autószállítás

Az ügyintézésekhez szükséges iratok:

 • forgalmi engedély
 • jármû törzskönyve
 • adás-vételi szerzõdés
 • kölcsönszerzõdés ( hitel felvétel esetén)
 • elõzetes eredetiségvizsgálatról szóló hatósági bizonyítvány
 • érvényes személyi azonosító igazolvány, lakcímkártya 
 • vagyonszerzési illeték megfizetését igazoló feladóvevény
 • befizetett kötelezõ biztosítás igazolása
 • meghatalmazotti eljárás esetén érvényes meghatalmazás
 • 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat valamint aláírási címpéldány (céges eljárás esetén)